Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SITE-ULUI - www.yoniwellness.ro

1. CINE SUNTEM?

CONCEPT STRORE YONI WELLNESS SRL (denumita în cele ce urmeaza „Yoni Wellness” sau „Operatorul”), acorda o importanta sporita datelor tale cu caracter personal, depunand în mod constant diligentele necesare pentru a se asigura ca prelucrarea de date efectuata respecta cerintele legale în acest domeniu. In acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor tale personale și prin intermediul caruia iti explicam ce categorii de date cu caracter personal prelucreaza YONI WELLNESS, modul în care sunt utilizate respectivele date, precum și scopul în care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.

Prezenta Politica se raporteaza doar la datele personale pe care noi le prelucram prin intermediul website-ului nostru www.yoniwellness.ro (denumit în cele ce urmeaza „Site-ul” sau „Platforma”) în contextul în care interactionezi cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe platfoma, prin crearea unui cont nou, inregistrarea unui review, plasarea unei comenzi, abonarea la newsletter, completarea formularului de contact sau în situatia în care doar navighezi pe acesta. Dorim sa te asiguram ca am luat toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor tale, acestea fiind prelucrate numai de personalul Operatorului care a fost în prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale și autorizat în acest sens și care respecta angajamente ferme de confidentialitate.

Pentru a ne cunoaste virtual, iti punem la dispozitie datele noastre de identificare.

Operatorul care prelucreaza datele tale cu caracter personal în momentul în care navighezi pe sau interactionezi cu platforma online www.yoniwellness.ro este CONCEPT STORE YONI WELLNESS SRL, cu sediul social Sos Nicolina nr 81, et 8 ap 84, Iasi, jud. Iasi, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J22/2603/2023, avand Cod Unic de Inregistrare 48673320.

Pentru orice intrebari/ nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal sunteti invitati sa transmiteti o cerere la adresa postala indicata mai sus sau la adresa de corespondenta electronica dr.yoniwellness@gmail.com. Persoanele care transmit astfel de solicitari catre YONI WELLNESS sunt rugate sa mentioneze în subiectul e-mailului/pe plicul de corespondenta informatii precum „protectia datelor”, „GDPR”, „date personale”, în acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

In aceasta calitate, vei primi un raspuns în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea documentului catre YONI WELLNESS, o extindere a acestui termen putand opera numai în situatii exceptionale. In aceste cazuri, te asiguram de faptul ca veti fi informat în mod corespunzator cu privire la acest termen.

2. DEFINITII

Prin „date cu caracter personal” se intelege, în sensul legislatiei nationale și internationale în vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod părți cular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

! In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare etc., astfel cum vor fi descrise în cele ce urmeaza.

Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

! In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii tale pe website-ul www.yoniwellness.ro sau interactiunii cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe Platforma sau plasarea unei comenzi prin intermediul site-ului ori prin abonarea la newsletter-ul Operatorului.

„Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

! Pentru claritate, în sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul de date cu caracter personal este YONI WELLNESS.

„Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii.

! In sensul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul de Internet care navigheaza pe site-ul www.yoniwellness.ro

Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata și lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

! Prelucrarile de date efecuate prin intermediul Platformei și în baza temeiului juridic al consimtamantului au drept scop exclusiv abonarea la newsletter.

“Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

„Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal în numele operatorului.

3. CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM?

Navigarea ta pe Site și interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, și anume:

 • date personale pe care le dezvalui Operatorului în mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de comanda sau de contact, respectiv în situatia abonarii la newsletter), acestea fiind colectate în mod individual;

In situatia în care se opteaza pentru facturarea pe persoana juridica, atragem atentia asupra faptului ca datele cerute și introduse în formularele de pe site în numele unei persoane juridice nu reprezinta date cu caracter personal (adresa de e-mail a societatii ca de exemplu denumire@office, numarul de telefon al societatii ca de exemplu numarul de fix etc.) în lumina prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR).

In situatia în care sunt furnizate datele cu caracter personal ale reprezentantului societatii persoana fizica (nume și prenume, numar de telefon, adresa de e-mail), acesta va fi considerat drept persoana vizata conform prevederilor GDPR și ii vor fi aplicabile toate masurile de protectie.

Utilizatorul este informat corespunzator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand pune la dispozitia Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe site, astfel YONI WELLNESS indeplinindu-si obligatia legala de informare a utilizatorului.

YONI WELLNESS colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal:

A. In cazul plasării unei comenzi:

 • nume și prenume;
 • numar de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • adresa de resedinta/ domiciliu, pentru livrarea produsului comandat;
 • orice alte date pe care ni le pui la dispozitie prin completarea casetei aferente formularului, prin care ne poti transmite detalii sau preferinte relative la comanda plasata.

Nota: In situatia achitarii comenzii online, prin card bancar, datele dumneavoastra nu vor fi prelucrate de Operator, activitatea de efectuare a platii intrand sub cerintele prevazute în Politica de confidentialitate a procesatorilor de plata parteneri. Totusi, unele date (numarul cardului, spre exemplu) vor putea fi salvate, insa numai la nivelul browser-ului utilizat pentru navigare, daca optezi în acest sens, pentru achizitii ulterioare prin intermediul cookie-urilor specifice și doar în situatia în care esti de acord cu retinerea acestor date la nivel de browser. Acest proces de prelucrare are loc doar pentru a usura experienta utilizatorului de plasare a unei comenzi și nu implica Operatorul YONI WELLNESS, în sensul în care acesta nu are acces (nici prin simpla vizualizare) a datelor necesare achitarii comenzii prin intermediul cardului bancar.

B. Pentru plasarea rapida a unei comenzi, prin intermediul apelului telefonic:

 • numar de telefon;
 • nume și prenume - date furnizate cu ocazia contactarii telefonice de catre personalul YONI WELLNESS;
 • adresa de e-mail - data furnizata cu ocazia plasării telefonice a comenzii;
 • vocea (in contextul contactarii telefonice de catre Operator pentru plasarea comenzii);
 • orice alte date pe care le pui telefonic la dispozitia Operatorului pentru plasarea comenzii telefonic;
 • alte date de trafic aferente fiecarei comunicari telefonice, respectiv: data de inceput a apelului telefonic, data de sfarsit a apelului telefonic, durata convorbirii telefonice, reteaua de telefonie în care s-a derulat convorbirea, numarul la care s-a sunat și numarul de pe care s-a sunat etc.

C. Pentru plasare unei comenzi la adresa de corespondenta electronica dr.yoniwellness@gmail.com:

 • numar și prenume;
 • adresa de e-mail;
 • numar de telefon;
 • adresa de livrare;
 • orice alte informatii pe care le puneti la dispozitia Operatorului în cadrul mesajului transmis prin intermediul e-mail-ului.

D. Pentru crearea unui cont de utilizator:

 • numar și prenume;
 • nickname;
 • adresa de e-mail;
 • numar de telefon;
 • adresa (judet, oras, strada, nr., bloc, scara, et., ap.);
 • parola cont.

Ca metoda alternativa de creare a contului, Operatorul a implementat și varianta de conectare cu un cont Facebook. In urma logarii prin intermediul contului de Facebook vor putea fi prelucrate, ca date personale:

 • ID-ul numeric pentru reteaua sociala;
 • numele și prenumele;
 • nickname-ul.

E. Pentru completarea formularului de contact:

 • nume și prenume;
 • numar de telefon (optional);
 • adresa de e-mail;
 • orice alte informatii pe care le puneti la dispozitia Operatorului prin completarea casetei „Mesaj”.

F. Pentru obtinerea de informatii suplimentare/ depunere de sesizari via e-mail au telefonic (asistenta clienti), respectiv în contextul convorbirilor telefonice inbound sau/si outbound

 • vocea;
 • numarul de telefon;
 • alte categorii de date personale pe care ni le punteti la dispozitie în contextul convorbirilor telefonice și care se pot referi la:
  • nume și prenume;
  • adresa de e-mail;
  • adresa de livrare a produsului,;
  • cont bancar (pentru returnarea sumelor), dupa caz etc.
 • datele de trafic aferente fiecarei comunicari telefonice, respectiv: data de inceput a apelului telefonic, data de sfarsit a apelului telefonic, durata convorbirii telefonice, reteaua de telefonie în care s-a derulat convorbirea, numarul la care s-a sunat și numarul de pe care s-a sunat etc.;
 • ID comanda.

Nota: Pentru situatia părți culara a prelucrarii de date prin intermediul convorbirilor telefonice, respectiv în scopul de a afla mai multe informatii legate de protectia datelor personale, te invitam sa parcurgi Politica noastra de call center.

G. Pentru abonarea la newsletter

Abonarea la newsletter este conditionata de oferirea consimtamantului tau în scopul primirii de mesaje comerciale și de marketing. In acest context, se vor prelucra, ca date cu caracter personal:

 • adresa de e-mail;
 • numele (in cazul în care adresa de e-mail este de tipul nume.prenume@gmail.com sau variatii).

H. Pentru a posta recenzii aferente produselor comandate

 • nume și prenume cont utilizator;
 • nickname utilizator;
 • orice alte date pe care persoana vizata le pune la dispozitia Operatorului prin adaugarea de comentarii aferente recenziilor postate (textul recenziei).

I. Pentru părți ciparea la concursurile și campaniile organizate de Operator

 • adresa de e-mail;
 • nume și prenume;
 • numar telefon.

Operatorul, pentru a respecta principiul minimizarii datelor, în cazul castigatorilor, se va limita în a mentiona prenumele și initiala numelui acestora pe platforma online aferenta concursului, precum și judetul de provenienta.

Datele mai sus precizate contribuie la prestarea serviciilor oferite de YONI WELLNESS, în mod concret la activitatea de vanzare online a produselor comercializate prin intermediul platformei www.yoniwellness.ro, dar și la comunicarea cu Operatorul sau transmiterea de comunicari de marketing din partea acestuia, insa cu obtinerea în prealabil a acordului utilizatorului, astfel cum este detaliat în Politica de abonare la newsletter.

In situatia în care ne vei pune la dispozitie date personale care nu ne sunt necesare pentru scopurile mai jos descrise, respectiv pentru onorarea comenzilor plasate, pentru solutionarea reclamatiilor sau pentru oferirea de informatii suplimentare, ne rezervam dreptul de a le elimina de indata din baza noastra de date.

Operatorul poate colecta involuntar și alte date personale care iti apartin și anume: adresa IP, versiune browser, setare fus orar și locatie, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice dupa caz, și nu vor fi facute publice altfel decat în condițiile inserate în prezenta Politica de Confidentialitate, completata cu Politica de Cookie-uri.

Operatorul isi rezerva dreptul de a-ti solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau în orice alt mod considerat oportun pentru Operator, daca este cazul, în scopurile detaliate mai jos.

Furnizorii de servicii de procesare plati vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • datele cardului bancar (numar card, CVC etc.);
 • numele și prenumele detinatorului cardului;â
 • ID comanda;
 • data initierii tranzactiei;
 • data finalizarii tranzactiei;
 • ID tranzactie;
 • situatie plata (plata efectuata/ neefectuata);
 • suma tranzactionata (dupa caz).

Acesti furnizori de servicii de procesare plata prelucreaza datele tale în calitate de operatori independenti de date cu caracter personal, motiv pentru care prelucrarile de date efectuate de acestia sunt supuse Politicii lor de confidentialitate. In pasul de introducere efective a detaliilor cardului pe care il folosesti pentru plata online, va fi facuta cunoscuta inclusiv identitatea operatorului de plati online.

! Nota: In cazul unor retururi/anulari ale comenzilor ce nu pot fi procesate în platforma operatorului de plati, yoniwellness poate prelucra, ca date personale, IBAN-ul și banca la care ai deschis contul bancar pentru a-ti restitui banii plati pentru produsele returnate/ comenzile anulate.

! Nota: YONI WELLNESS a încheiat acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorii sai de servicii (spre exemplu: IT/ administrare sistem online, servicii juridice, servicii procesare plati etc.), insa nu raspunde pentru prelucrarile efectuate de acesti furnizori în nume propriu, în situatia în care acestia ar prelucra datele în calitate de operatori independenti, persoana vizata fiind informata în mod corespunzator cu privire la prelucrarile ce presupun un transfer de date intre YONI WELLNESS și orice societate care furnizeaza servicii catre Operator.

Datele tale cu caracter personal pot fi comunicate de YONI WELLNESS, în vederea prelucrarii, unor persoane imputernicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autoritatilor și institutiilor financiare, instantelor judecatoresti sau organismelor competente, la solicitarea acestora și în scopul furnizarii serviciilor oferite de Operator.

YONI WELLNESS poate stoca datele tale personale chiar și dupa inregistrarea unei cereri de stergere a acestor date, daca stocarea se face în unul din urmatoarele scopuri, prevazute de art. 13 din GDPR, respectiv:

 • a. executarea unui contract;
 • b. indeplinirea unei obligatii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului;
 • c. exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
 • d. protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;
 • e. indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public;
 • f. arhivare în interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori în scopuri statistice;
 • g. apararea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei părți  terte, cu exceptia cazului în care prevaleaza interesele sau drepturile și libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci cand persoana vizata este un copil;
 • h. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta.

4. IN CE SCOP SI IN BAZA CAROR TEMEIURI PRELUCRAM DATELE PERSONALE?

YONI WELLNESS prelucreaza datele tale cu caracter personal în urmatoarele scopuri și avand urmatoarele temeiuri legale:

 • prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), în concret, în scopul asigurarii accesului persoanei vizate la produsele comercializate pe Platforma www.yoniwellness.ro și al incheierii vanzarii la distanta;
 • bprelucrarea este efectuata în temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), în cazul transmiterii de comunicari comerciale și de marketing .
 • prelucrarea este necesara în scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru a putea furniza informatii corecta și complete despre produsele comercializate prin intermediul platformei online, inclusiv prin adaugarea functiei de recenzii, pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la conținutul site-ului www.yoniwellness.ro sau serviciile și produsele oferite de Operator, precum și pentru actiunile care implica interactiunea cu platforma online.

Datele tale personale vor fi prelucrate pentru ca YONI WELLNESS sa:

 • imbunatateasca site-ul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
 • determine utilitatea/popularitatea conținutului web prezentat pe site;
 • trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative;
 • onoreze cererile și sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor;
 • faciliteze accesul utilizatorului la serviciile oferite de YONI WELLNESS;
 • comunice informațiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
 • protejeze drepturile apartinand YONI WELLNESS.

5. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul YONI WELNESS prin intermediul website-ului www.yoniwellness.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, în acord cu prevederile legale în materia arhivarii de date. Operatorul respecta termenele de arhivare a datelor, impuse de lege.

In privinta datelor obtinute în contextul convorbirilor telefonice inbound și outbound (inregistrarile apelurilor telefonice), acestea vor fi pastrate, de regula, pentru o perioada de 30 de zile. Cu toate acestea, date obtinute în contextul apelurilor telefonice și care sunt necesare, spre exemplu, pentru facturare și onorarea comenzii plasate, vor fi pastrate în acord cu dispozitiile legale în materie de arhivare.

Datele prelucrate ca urmare a abonarii tale la newsletter vor fi prelucratede yoniwellnessnumai pana la retragerea acordului tau pentru prelucrare, în conformitate cu Politica de abonare la newsletter.

6. PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI

Operatorul acorda o atentie deosebita în ceea ce priveste datele minorilor care ar putea fi furnizate de acestia în vederea plasării unei comenzi pe platforma online www.yoniwellness.ro, pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza numai în conformitate cu cerintele legale și în cazuri strict determinate.

Astfel, Operatorul nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori. Cu toate acestea, daca un minor plaseaza o comanda/contacteaza Operatorul prin platformele aferente, se va considera ca minorul a facut acest demers cu acordul reprezentantului sau legal.

Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii ori părți ciparea la concursuri sau campanii organizate de Operator, decat daca aceste operatiuni se realizeaza în numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele acestuia, conform legii.

In acest sens, orice persoana care furnizeaza catre Operator datele personale prin intermediul site-ului sau al altor aplicatii sau dispozitive acoperite de prezenta Politica garanteaza faptul ca este major, respectiv ca detine capacitate deplina de exercitiu.

Orice prelucrare de date cu caracter personal apartinand minorilor se va realiza numai în condițiile legii și avand în vedere prevederile de mai sus.

7. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele tale sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. Cu toate acestea, prin intermediul plugin-urilor specifice retelelor sociale (spre exemplu, Facebook, Twitter, Instagram etc.), avand calitatea de destinatari terti ai datelor (third-party recipients), este posibil ca datele tale prelucrate în acest context sa fie transferate și în afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European și stocate pe servere din state terte. In acest sens, Operatorul a implementat o serie de masuri necesare și adecvate, apte a asigura o prelucrare de date conforma.

YONI WELLNESS se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai în conformitate cu scopurile declarate și sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat în indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei în care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, în cazurile prevazute de reglementarile în vigoare la data producerii evenimentului.

Este posibil ca datele tale sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii și actioneaza în calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mententanta website, IT, juridice, livrare comenzi etc.

De asemenea, datele tale vor putea fi prelucrate și de partenerii nostri care presteaza servicii de procesare plati pentru YONI WELLNESS. Aceste date sunt prelucrate în vederea efectuarii platii aferente comenzii tale online.

Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice în materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informațiile tale în alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.

In afara dezvaluirilor descrise în prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimtiti sau soliciti sa efectuam o asemenea dezvaluire.

8. LINK-URI, HYPERLINK-URI, SITE-URI TERTE

Site-ul www.yoniwellness.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele tale cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii.

In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a YONI WELLNESS nu va fi aplicabila și în cazul navigarii tale pe acel site.

9. CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE DETII IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA?

Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, în calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi în raport cu YONI WELLNESS, ca Operator de date cu caracter personal:

 • Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informatii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, în cazul în care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: dr.yoniwellness@gmail.com;
 • Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fără intarzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, isi retrage consimtamantul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrarii și nu exista motive legitime care sa prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat în cazul în care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz în care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia;
 • Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract și se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are în vedere un interes legitim al YONI WELLNESS;
 • Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor în baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept în cazul în care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata și YONI WELLNESS, este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor și intereselor persoanelor vizate sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei în vigoare;
 • Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia în care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:

Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30;

Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212;

Fax: 0.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro;

Pagina web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa YONI WELLNESS prin transmiterea unei solicitari la adresa de la contact sau la adresa de corespondenta electronica mentionata mai sus, în cadrul primei sectiuni a prezentei Politici.

10. DISPOZITII FINALE

Daca YONI WELLNESS va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Operatorul va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le colecteaza și modul în care le utilizeaza.

 

         F. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE YONI WELLNESS S.R.L. PE PLATFORMA ONLINE www.yoniwellness.ro RESPECTIV PE PAGINILE RETELELOR DE SOCIALIZARE ALE YONI WELLNESS

Articolul 1. Organizatorul și Regulamentul Oficial al Concursului

1.1 Concursul (denumit în cele ce urmeaza „Concursul” sau „Campania”) este organizat și desfasurat de CONCEPT STORE YONI WELLNESS SRL, cu sediul social Sos Nicolina nr 81, et 8 ap 84, Iasi, jud. Iasi, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J22/2603/2023, avand Cod Unic de Inregistrare 48673320, (denumita în continuare „Organizator”).

1.2 Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii și condițiile prezentului Regulament - cadru Oficial al Concursului (denumit în continuare „Regulament Oficial"), potrivit celor mentionate mai jos, care se vor completa cu fiecare anexa punctuala la Regulamentul Oficial, aferenta fiecarei Campanii organizate.

1.3 Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil în mod gratuit pe website-ul Organizatorului www.yoniwellness.ro (denumit în cele ce urmeaza „Site-ul” sau „Platforma online”), dar și oricarei persoane care transmite o solicitare în acest sens pe adresa de e-mail dr.yoniwellness@gmail.com sau în urma formularii unei solicitari în scris, transmisa la adresa postala din Iasi, sos Nicolina 81, et 8 ap 84 pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate în Articolul 3 din prezentul Regulament.

1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa autentificarea și publicarea în prealabil a actului aditional modificator al prezentului. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat pe Platforma online apartinand Organizatorului - www.yoniwellness.ro, urmand a fi disponibil în mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute la Art. 1.3. de mai sus.

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii părți cipantilor cu privire la orice modificare privind desfasurarea sa pe Site-ul Organizatorului, respectiv pe paginile retelelor de socializare detinute de Organizator.

Articolul 2. Aria de desfasurare a Concursului

2.1 Concursul este organizat și se desfasoara la nivel national. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, părți cipantii pot transmite o solicitare în acest sens la adresa de e-mail: dr.yoniwellness@gmail.com sau la sediul Organizatorului pe intreaga durata a Concursului, potrivit celor mentionate în Articolul 3 de mai jos. Organizatorul va trimite în acest caz un raspuns în scris pe adresa de e-mail furnizata sau la domiciliul părți cipantului (daca acesta isi manifesta în scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu) în termen de maximum 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.

Articolul 3. Durata Concursului

3.1 Concursul se desfasoara în perioadele prevazute în anexele prezentului Regulament, documente supuse publicarii în prealabil.

3.2 Concursul se va desfasura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial urmand a se completa cu detaliile fiecarei Campanii prevazute în anexele la prezentul. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada și sistemul de functionare al Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Articolul 1 de mai sus.

Articolul 4. Dreptul de Participare

4.1 Concursul este deschis părți ciparii tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, impliniti inainte de inceperea campaniei, cetateni romani cu resedinta sau domiciliul în Romania sau intr-un alt stat, respectiv cetateni straini, rezidenti în Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, în Romania.

4.2 La acest Concurs nu au drept de părți cipare urmatoarele persoane:

 • i. prepusii (inclusiv insa fără a se limita la angajatii) Organizatorului;
 • ii. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul i. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

4.3 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii în cadrul Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, respectiv ale anexelor la prezentul, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate și de a actiona în instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat și prin plangeri penale, în vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice părți cipare la Concurs ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament Oficial.

4.5 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea părți cipantului în cauza din Concurs.

4.6 Participarea la Concurs este gratuita.

4.7 Participantii la acest Concurs sunt denumiti în cele ce urmeaza și „Utilizatori”.

Articolul 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului. Inscrierea în Concurs

5.1 Utilizatorii pot părți cipa la Concurs atat prin intermediul Site-ului Organizatorului, prin plasarea, în perioada indicata în anexele la prezentul, a unei comenzi pe Platforma online, comanda care va fi, ulterior, achitata și livrata cu succes și ulterior bifarii casutei corespunzatoare inscrierii la Concurs, cat și prin accesarea paginilor detinute de Organizator în cadrul retelelelor de socializare Facebook si/sau Instagram indicate în anexele prezentului Regulament, conform criteriilor de inscrise stabilite prin anexe. Inscrierea în Concurs se realizeaza astfel:

In cazul concursurilor organizate pe Site:

 • Se acceseaza Site-ul Organizatorului - pentru Utilizatorii care au optat pentru primirea newsletter-ului Organizatorului, concursurile pot fi anuntate prin intermediul comunicarilor comerciale trimise la adresa de e-mail indicata de acestia în acest scop;
 • Se plaseaza o comanda online sau telefonic în perioada indicata drept perioada de desfasurare a Concursului;
 • Se bifeaza casuta corespunzatoare intrarii în Concurs a Participantului, prevazuta la nivelul formularului de comanda. Toate comenzile a caror procedura de livrare este finalizata cu succes și exista acordul Participantului pentru inscrierea în Concurs, prin bifarea casutei aferente, cuprinsa în formularul de comanda, sunt inscrise în Concurs. O procedura de livrare realizata cu succes presupune plasarea unei comenzi, achitarea sa, acceptarea acesteia de catre Organizator și livrarea efectiva a produselor comandate la adresa indicata de Participant.
 • Se extrage în mod aleatoriu Castigatorul, prin intermediul website-ului www.random.org. In procesul de extragere a Castigatorului vor fi inscrisi doar acei Participanti pentru care sunt indeplinite condițiile cuprinse în prezentul Regulament-cadru, respectiv în Anexele la acesta.

In cazul concursurilor organizate pe paginile din cadrul retelelor de socializare Facebook sau Instagram:

 • Se acceseaza pagina de Facebook si/sau Instagram indicata în anexele prezentului Regulament;
 • Se eticheteaza un prieten la anuntul/ postarea de Concurs, intr-un comentariu (@user) și se urmareste Pagina de Facebook si/sau Instagram pe care Participantul s-a inscris/ Se insereaza un comentariu la postarea de Concurs, conform instructiunilor detaliate prevazute în cuprinsul postarii aferente;
 • Se extrage în mod aleatoriu Castigatorul, prin intermediul website-ului www.random.org. In procesul de extragere a Castigatorului vor fi inscrisi doar acei Participanti pentru care sunt indeplinite condițiile cuprinse în prezentul Regulament-cadru, respectiv în Anexele la acesta.

5.2 Un Participant va putea fi desemnat castigator o singura data pe durata Concursului. Plasarea mai multor comenzi de catre un singur Participant, în ipoteza Concursului desfasurat prin intermediul Site-ului, implica mai multe sanse de castig, cu exceptia situatiilor în care comenzile de produse au fost cumulate din motive obiective de flux și logistica.

5.3 Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti electronica (random.org), dintre toti Participantii cu inscrieri valide. In cadrul extragerii se va desemna Castigatorul dupa cum urmeaza:

5.3.1 (un) castigator/mai multi, în functie de detaliile precizate în cadrul anexelor prezentului Regulament pentru concursul desfasurat pe Website-ul Organizatorului sau pagina de pe reteaua de socializare Facebook si/sau Instagram apartinand acestuia.

5.3.2 Castigatorul va fi anuntat telefonic/ prin mesaj privat/ prin comentariu la postarea care anunta Concursul de catre personalul Organizatorului cu privire la castigarea Concursului. Rezultatele extragerii vor fi publicate, cu respectarea dispozitiilor în materia prelucrarii de date cu caracter personal, pe pagina dedicata Concursului din cadrul Website-ului Organizatorului prevazuta în conținutul anexei (context în care se va respecta principiul minimizarii datelor, prin mentionarea prenumelui Castigatorului, initialei numelui și a judetului de domiciliu/resedinta), respectiv pagina de Facebook si/sau Instagram a retelei de socializare apartinand Organizatorului pe care s-a desfasurat Concursul, indicata în anexa la prezentul Regulament, dupa caz.

5.4 Organizatorul se obliga sa faca public pe pagina din cadrul Website-ului dedicata Concursului sau în cadrul retelei de socializare pe care a fost desfasurat Concursul datele Castigatorului și premiile acordate în conformitate cu detaliile precizate în anexele prezentului Regulament, insa numai cu respectarea dispozitiilor relevante în domeniul prelucrarii de date cu caracter personal.

5.5 In situatia în care Castigatorul refuza premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu și nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani, acesta fiind acordat rezervei extrase. Rezerva va fi extrasa numai dupa transmiterea refuzului Castigatorului initial de intrare în posesia premiului.

Articolul 6. Premiile Concursului

6.1 In cadrul Concursului se vor acorda, prin tragere la sorti electronica (random.org), atat premii ce constau în produse din portofoliul Organizatorului, asa cum acestea sunt prezentate în anexele prezentului regulament aferente fiecarei campanii organizate, cat și premii oferite cu sprijinul unor terti parteneri ai Organizatorului.

6.2 Valoarea totala a premiilor acordate în cadrul Concursului va fi prezentata în anexa aferenta fiecarei Campanii.

Articolul 7. Mecanismul de acordare a premiilor

7.1 Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti electronica prin intermediul site-ului www.random.org, sistem care asigura atat confidentialitatea, cat și aleatoritatea extragerii, utilizand datele colectate în perioada Campaniei de la toti părți cipantii ce indeplinesc condițiile de inscriere.

7.2 La tragerea la sorti vor părți cipa toti părți cipantii inscrisi în perioada aferenta campaniei, în intervalul orar precizat, conform detaliilor prezentate în anexele prezentului Regulament.

7.3 Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor Concursului se va efectua la sediul Organizatorului, la data precizata în anexele prezentului Regulament.

7.4 Numarul de castigatori va fi precizat în anexele prezentului Regulament.

7.5 Castigatorul unui premiu desemnat prin tragere la sorti nu poate ceda premiul, în integralitatea sa, unei alte persoane.

7.6 Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul Concursului, inlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; în cazul refuzului unui Castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, premiul fiind alocat rezervei extrase, potrivit prevederilor de mai sus.

7.7 Daca în timpul Concursului nu se inscrie niciun părți cipant ori se inscriu mai putini părți cipanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

7.8 Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de părți cipare la Concurs, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor castigate și de a urmari în instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

Articolul 8. Procedura de validare, acordare și revendicare a premiilor

8.1 Dupa tragerea la sorti, Organizatorul procedeaza la validarea părți cipantilor desemnati castigatori, ocazie cu care se va verifica indeplinirea condițiilor privind inscrierea în Concurs a Utilizatorului. Organizatorul va incerca sa contacteze castigatorii telefonic, prin e-mail sau dupa caz, prin transmiterea unui mesaj privat pe reteaua de socializare pe care s-a desfasurat concursul. In eventualitatea în care la o prima incercare acestia nu pot fi contactati (nu raspund mesajului Organizatorului, la telefon sau la e-mail în termen de 5 zile lucratoare de la primirea e-mailului (in masura în care aceaste informatii sunt disponibile), Organizatorul va mai incerca inca o data prin aceleasi modalitati, numarul maxim de incercari de contactare agreat fiind de 5.

8.2 Castigatorii trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului adresa la care sa fie expediate premiile.

8.3 Daca potentialul castigator (1) nu poate fi contactat din motive ce nu tin de culpa Organizatorului (ex: nu se ofera un raspuns la mesajul privat, numarul de telefon nu este alocat, este gresit, etc) sau (2) nu si-a revendicat sau refuza premiul sau (3) nu respecta condițiile Regulamentului sau termenul precizat de Organizator, în termen de 2 zile calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acestia sunt considerati castigatori nevalidati și vor pierde orice drept asupra premiului castigat, urmand ca premiul sa ramana la dispozitia Organizatorului.

8.4 Termenele și condițiile de revendicare și (pre)validare vor fi aplicate și eventualelor rezerve, în situatia în care un potential castigator nu indeplineste condițiile prevazute în prezentul Regulament Oficial.

8.5 Avand în vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile în Romania, de a face publice numele castigatorilor și premiile castigate de acestia, comunicarea datelor cu caracter personal mentionate în cuprinsul prezentului Regulament și acordul în vederea prelucrarii lor sunt condiții esentiale de validare a castigatorului. Lipsa acordului privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate duce la invalidarea castigatorului.

8.6 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de părți cipanti fiind în responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un părți cipant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorect/incomplet.

8.7 Prin e-mailul sau convorbirea telefonica de confirmare castigatorul va indica intervalul orar în care poate fi gasit, precum și daca desemneaza o persoana responsabila cu primirea coletului. Aceasta persoana trebuie sa aiba la data inmanarii premiului varsta de minim 14 ani impliniti.

8.8 Nu se poate acorda contravaloarea premiilor în bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres și neechivoc) sau în cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.9 Expedierea premiilor se va face prin curier prin grija directa a Organizatorului și pe seama acestuia în termen de 30 de zile de la data anuntarii castigatorilor.

Articolul 9. Raspunderea

9.1 Prin părți ciparea la Concurs, toti Participantii sunt de acord și se obliga sa respecte și sa se conformeze prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial, precum și tuturor cerintelor și deciziilor luate de Organizator și colaboratorii sai în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.

9.2 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3 Prin părți ciparea la Concurs, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta de prezentul Regulament Oficial și este de acord cu urmatoarele:

 • - Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 • - Participantul este constient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenintare la adresa sanatatii și integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
 • - Participantul este de acord ca datele sale personale sa fie colectate și prelucrate, astfel cum acestea sunt mentionate în cuprinsul Regulamentului Oficial și în scopul declarat prin acesta.

9.4 Organizatorul prezentului Concurs:

 • nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 • este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla părți cipare la prezentul Concurs, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori în legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fără a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 • este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla părți cipare la prezentul Concurs, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori în legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fără a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 • isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care castigatorul nu transmite datele/documentele solicitate conform Regulamentului în vederea validarii ca și castigator sau inmanarii premiului.

Articolul 10. Protectia datelor cu caracter personal

10.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și colaboratorii sai implicati în derularea Concursului se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protecția Datelor) și ale Legii 190/2018 privind aplicarea acestui Regulament, în calitate de operator de date cu caracter personal.

10.2 Datele cu caracter personal colectate în cadrul oricarui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia salariatilor autorizati, imputernicitilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra în numele Organizatorului și partenerilor contractuali ai Organizatorului carora aceste date le sunt necesare în vederea desfasurarii relatiei contractuale și a cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

10.3 Prin inscrierea în Concurs, părți cipantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului și cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate în scopurile declarate de Organizator în acest Regulament. Datele personale stocate de Organizator sunt doar cele referitoare la castigator și vor fi prelucrate strict în scopurile prevazute în Regulament; acestea sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu la care va fi transmis premiul, date transmise voluntar de castigator, în vederea revendicarii premiului, CNP-ul Castigatorului, în situatia în care valoarea premiului este superioara sumei de 600 RON. Datele cu privire la părți cipantii necastigatori vor viza datele publicate de părți cipant voluntar pe pagina de concurs sau în profilul detinut pe reteaua de socializare și utilizat în vederea părți ciparii la concurs.

10.4 Organizatorul ii poate solicita castigatorului consimtamantul liber exprimat pentru a utiliza în mod gratuit, pentru o perioada de timp nedeterminata, în diverse materiale tiparite, audio și video, numele, prenumele, localitatea de resedinta și imaginea lui, putand utiliza datele personale colectate pentru desfasurarea concursului în vederea contactarii părți cipantului. Pentru a-si exprima acordul expres în acest sens, Participantul castigator va completa și valida o declaratie în care vor fi cuprinsi termenii acestui acord. Organizatorul nu conditioneaza părți ciparea la Concurs sau inmanarea premiului de acordarea acestui acord, părți cipantii putand opta sa nu completeze documentul pus la dispozitie de Organizator.

10.5 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor părți cipantilor. Participantul la Concurs, în calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului nr. 679/2016, urmatoarele drepturi în raport cu Organizatorul: dreptul la acces de date, dreptul la rectificare, dreptul de a fi sters din baza de date a Organizatorului, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor în baza unor decizii individuale automate și dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

10.6 Distinct de datele facute publice pe pagina de pe Website-ul Organizatorului dedicata Concursului sau, dupa caz, profilul detinut pe reteaua de socializare pe care se desfasoara concursul, castigatorilor li se vor solicita datele complete pentru transmiterea premiului: nume și prenume, adresa de e-mail și adresele de corespondenta pentru expedierea premiului.

10.7 Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este: părți ciparea la concursul organizat în condițiile descrise în anexele prezentului regulament, desemnarea castigatorului concursului pe pagina detinuta de Organizator pe reteaua de socializare pe care se desfasoara concursul, contactarea părți cipantului în vederea oferirii posibilitatii de a semna un acord pentru utilizarea materialelor ce au legatura cu persoana sa și pentru inmanarea premiului castigatorului. Scopul prelucrarii datelor nu va fi extins unilateral de Organizator. Prelucrarea datelor în alte scopuri decat cele prevazute în Regulament va putea opera doar prin intermediul unui acord distinct intre Operator și Utilizator.

Articolul 11. Incetarea Concursului inainte de termen

11.1 Concursul poate inceta inainte de termen doar în caz de forta majora, caz fortuit, precum și în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul organizat în perioadele precizate în anexele prezentului Regulament. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica pe Website-ul Organizatorului sau pe paginile detinute de aceasta pe retetele de socializare pe care se organizeaza Concursul.

Articolul 12. Forta Majora și Cazul Fortuit

12.1 Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

12.2 Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut și nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

12.3 Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau părți al executarea Regulamentului Oficial și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice părți cipantilor la Concurs existenta acesteia în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.

12.4 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

 • tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace;
 • orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii în vigoare a Regulamentului Oficial și care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
 • eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea curierului (inclusiv dar fără a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene, etc).

12.5 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai în scop exemplificativ.

Articolul 13. Litigii

13.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator și părți cipantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

13.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

Articolul 14. Regulamentul Oficial

14.1 Regulamentul Oficial, orice act modificator și orice anexa aferenta unei campanii vor fi disponibile gratuit oricarui solicitant la adresa de e-mail: dr.yoniwellness@gmail.com, pe intreaga durata a Concursului (a se vedea Articolul 3) sau prin cerere scrisa adresata Organizatorului și trimisa prin posta la adresa: mun. Iasi, Sos nicolina 81, et 8 ap 84.